اسرار پاک کنندگی البسه در قارچ ها

اسرار پاک کنندگی البسه در قارچ ها

وقتی کلمه شوینده لباس را می شنوید چه چیزی به ذهن شما خطور می کند؟ قطعاً چیزی مثل قارچ به ذهن شما نمی رسد.

ولی شرکت دانمارکی نووزایمز  از قارچ ها، به منظور  افزایش عملکرد شوینده های البسه (پاک کنندگی بهتر)، کمک به حفظ محیط زیست و صرفه جویی در مصرف  انرژی استفاده می کند.

شرکت نووزایمز، آنزیمهای موجود در قارچ ها را استخراج می کند. این آنزیم ها در حقیقت تجزیه کننده ترکیبات سختی هستند که بصورت خوراک مورد مصرف خود قارچ ها قرار میگیرند.

یافتن آنزیمی با بیشترین اثر گذاری که بتواند هر لکه ای مثل: شکلات، بستنی یا چمن را پاک کند می تواند منجر به تولید شوینده هایی با کیفیتی بهتر، با عملکرد در دمایی پایین تر و مصرف انرژی کمتر شود که زیست تخریب پذیر نیز می باشند.

Peder Holk Nielsen مدیر عامل شرکت نووزایمز: آنزیم ها تکنولوژی طبیعت هستند.

 

منبع:
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2018/06/embark-breakthroughs-mushroom-laundry-detergent/