بازار آنزیم های صنعتی شاهد افزایش تقاضا

بازار آنزیم های صنعتی شاهد افزایش تقاضا

بازار آنزیم های صنعتی با کاربردهایی که در صنایع مختلف از جمله: صنایع شوینده، خوراک دام و طیور، صنایع غذایی و نوشیدنی دارند، تا سال 2025 شاهد افزایش تقاضا خواهد بود.

August 8, 2018

بازار جهانی آنزیم های صنعتی از لحاظ خانواده آنزیمی به بخش های اصلی آمیلازها، سلولازها، پروتئاز ها، لیپازها و فیتاز ها تقسیم بندی می شود. آنزیمها، مولکول های بیولوژیک هستند که واکنش های شیمیایی را تسریع می کنند. در طول واکنش آنزیماتیک، مولکول هایی که در آغاز فرایند آنزیمی تحت واکنش قرار میگیرند سوبسترا نامیده می شوند و آنچه که از تبدیل این مولکول ها حاصل می شود، محصول نامیده می شود.

همانطور که می دانید تقریباً تمام واکنش هایی که در سلول بیولوژیک اتفاق می افتند به آنزیم نیاز دارند. با کمک آنزیم، واکنش با سرعت مشخص و مورد نیاز سلول صورت می گیرد. از آنجائیکه آنزیم ها بصورت انتخابی با سوبسترا ها وارد واکنش می شوند لذا سری آنزیم هایی که در یک سلول ایجاد می شوند می توانند بیانگر مسیرهای متابولیکی باشند که در آن سلول خاص اتفاق می افتد.

از میان خانواده های آنزیمی مختلف، پروتئاز ها بیشترین سهم بازار را در مقایسه با سایر خانواده های آنزیمی دارند زیرا در صنایع مختلف از جمله  صنایع غذایی، نوشیدنی، شوینده و سوخت های زیستی کاربرد دارند.

در میان صنایع مختلفی که آنزیم در آنها کاربرد دارد، صنایع غذایی و نوشیدنی نیز بیشترین سهم بازار را دارند زیرا آنزیم ها نقش مهمی در ایجاد و تایید شاخصه های مهمی از جمله: طعم، احساس دهانی، بافت، ظاهر و طعم در محصول دارند.

میکرو ارگانیسم ها، گیاهان و حیوانات می توانند بعنوان منابع تولید کننده آنزیم مورد استفاده قرار گیرند.

بازار آنزیم از لحاظ جغرافیایی به مناطقی چون: امریکای شمالی، اروپا، آسیا و اقیانوسیه، امریکای جنوبی، خاورمیانه و افریقا تقسیم می شود. آسیا و اقیانوسیه پیشرو در زمینه فروش انواع آنزیم محسوب شده و در سالهای آتی شاهد بیشترین رشد در این منطقه خواهیم بود. عوامل کلیدی که باعث رشد مصرف آنزیم در این منطقه است عبارتند از: صنعتی شدن، افزایش جمعیت، افزایش سطح درآمد افراد جامعه، سرمایه گزاری های کلان در حوزه سلامت، افزایش تمایل میزان خرید و رشد سریع تکنولوژی

برای مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.prnewswire.com/news-releases/industrial-enzymes-market-to-witness-enhanced-demand-from-cleaning-agents-animal-feed-food-and-beverages-applications-till-2025-million-insights-877871235.html