درغم از دست دادن انسانی وارسته به سوگ نشسته ایم.

1402/03/17

آقای دکتر محمدعلی میرزایی در سال 1312 در شهر قصرشیرین استان کرمانشاه متولد شد.

دکترای داروسازی خود را از دانشگاه تبریز اخذ کرد و برای ادامه تحصیل راهی امپریال کالج انگستان شد و دکترای تخصصی خود را در زمینه بیوشیمی و میکروبیولوژی دریافت کرد.

از جمله فعالیت های دکتر میرزایی بعنوان انسانی خیر و بزرگوار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • هیات علمی دانشگاه شیراز
  • رئیس دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
  • تاسیس و ریاست دانشگاه کرمان
  • فعال در زمینه صنعت دارو و درمان در حوزه های دیابت و هموفیلی
  • از خیرین مدرسه ساز و همچنین عرصه سلامت (درمانگاه)
  • موسس شرکت نوو نورد دارو نماینده آنزیمهای Novozymes دانمارک در ایران