مصرف آبمیوه های 100% خالص، اثری بر افزایش میزان قند خون ندارد.

مصرف آبمیوه های 100% خالص، اثری بر افزایش میزان قند خون ندارد.

در یک بررسی جدید که در مجله Journal of Nutritional science به چاپ رسید اشاره شد که مصرف آبمیوه های 100% خالص اثری بر افزایش میزان انسولین ناشتا، گلوکز ناشتا یا مقاومت به انسولین ندارد.

نتایج این تحقیق با مطالعات قبلی صورت گرفته در این زمینه سازگار است و نشان می دهد که مصرف آبمیوه های 100 % خالص، ارتباطی با افزایش خطر توسعه دیابت نوع دوم ندارد. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد که آبمیوه طبیعی هیچگونه اثری بر روی  کنترل گلیسمیک ندارد.

در این مطالعه، جمع آوری داده ها بصورت گسترده و کمی  بر روی مصرف آبمیوه 100% طبیعی و کنترل قند خون صورت گرفت. میوه هایی همچون: سیب، مرکبات، توت، انار و انگور و اثر آنها بر روی انسولین خون و میزان گلوکز خون مورد بررسی قرار گرفت.

مطابق با انجمن دیابت امریکا، از میان 29 میلیون مورد افراد دیابتی بررسی شده (کودک و بزرگسال) در امریکا، حدود 90% آنها در گروه دیابت نوع 2 قرار گرفتند. دیابت نوع 2 نوعی اختلال متابولیک  است که بدن قادر به پاسخگویی به انسولین نمی باشد.

پیروی از یک سبک تغذیه ای سلامت اولین راه جلوگیری و درمان دیابت نوع 2 است. رژیم غذایی سالم، ورزش منظم و ثابت نگه داشتن وزن در این زمینه پیشنهاد می گردد.

دستورالعمل های تغذیه ای ایالات متحده  اشاره می کند که یک رژیم غذایی سالم شامل: سبزیجات، میوه، لبنیات کم چرب، دانه ها  و منابع پروتئینی متنوع می باشد. یک لیوان 4 اونسی آبمیوه 100 % خالص می تواند جایگزین 1/2 لیوان میوه باشد و به مردم در تامین مواد مغذی بیشتر کمک کند.

منبع:

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018­01/kc­n­nrf011718.php