چک لیست اتاق شستشو

سازماندهی اتاق شستشو نه تنها باعث می شود فضای شستشوی منزل شما تمیز تر به نظر برسد، بلکه باعث می شود شرایط ایمن تری برای شما و اعضای خانواده تان ایجاد شود. در خانه تکانی بهاره  از این چک لیست استفاده کرده و به نکات ایمنی توجه کنید و فضای شستشوی البسه را خانه تکانی کنید.

محصولات شوینده را طبقه بندی کنید

– محصولات شوینده باید دور از دسترس بچه ها و حیوانات خانگی قرار گیرند.

– کلیه محصولات شوینده باید در ظروف اصلی خود با لیبل خودشان نگهداری شوند.

– پس از اینکه از محصولی استفاده شد، درب آن بلافاصله بسته شده و در جای مخصوص به خود قرار گیرند.

استفاده از محصولات شوینده

به هنگام شستشوی لباس باید تلاش آگاهانه ای داشته باشیم و بدون هیچگونه حواس پرتی آن را انجام دهیم زیرا ما این چک لیست را با توجه تمام در اختیار شما گذارده ایم.

-به هنگام شستشو، به اصول کار با مواد شوینده توجه داشته باشید. به مواردی همچون ” توجه ” ، ” هشدار” ، “خطر”  و یا عبارت ” سمی است” توجه کنید.

– اگر مواد شوینده روی زمین ریخته شدند، بلافاصله بقایای آن را تمیز نمایید.

– محصولات شوینده را با هیچگونه ماده پاک کننده دیگری مخلوط نکنید.

نحوه استفاده از محصول را دنبال کنید

– ظروف خالی موجود در منزل را برای نگهداری مواد شوینده استفاده ننمایید.

– پس از انجام فرایند شستشو، دست ها و کلیه ظروفی که با مواد شوینده در ارتباط بوده اند آبکشی شوند.

– ظروف خالی محصولات شوینده را می توان  به درستی به دور انداخت و یادر سطل بازیافت قرار داد.

( منبع : www.cleaninginstitute.org )