کاربرد آنزیم در صنعت نشاسته و شیرین کننده ها

آنزیمها کاتالیستهای ایده آلی هستند که از میکروارگانیسمهای موجود در طبیعت گرفته شده، سازگار با محیط زیست بوده و زیست تخریب پذیر میباشند. در اواسط قرن بیستم، آنزیمها به سرعت جایگزین اسیدهای قوی مورد استفاده در صنعت تولید شیرین کننده ها شدند. آنزیمها کمک میکنند تا محدوده وسیعی از شربتهای شیرین کننده همچون: گلوکز، فروکتوز، مالتوز و مالتودکسترین همچنین سایکلودکسترین (نشاسته اصلاح شده) تولید شود. بطور کلی از شیرین کنندهها می توان در نوشیدنیهای فاقد الکل، آبنبات، مربا، ژله، سس های مختلف و بسیاری دیگر از محصولات غذایی استفاده نمود مزایایی همچون افزایش بازده واکنش، کیفیت بالاتر محصولات، قابلیت کارکرد در شرایط گوناگون، کاهش تولید محصولات جانبی موثر بر روی طعم و رنگ، کاهش مصرف انرژی و ایمن تر کردن فضای کار از فواید استفاده از آنزیم ها در صنعت نشاسته است