اجلاس سراسری و ملی یکصد برند برتر و ارزش آفرین

یکی از بزرگترین گردهمایی های مدیران صنعت و تجارت ایران بـا عنـوان اجلاس سراسری یکصد برند برتر و ارزش آفرین  با حضـور مدیران و صاحبان صنایع از بخشهای دولتی و خصوصی مورخ بیست و سوم اسفند ماه سال 96 در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما با هدف معرفی و قدردانی از برندهای برتر برگزار گردید .

شرکت نوو نورد دارو با حضور در این همایش به عنوان یکی از یکصد برند برتر مورد پذیرش هیئت داوران و انجمن متخصصین ایران قرار گرفت و مورد تجلیل واقع شد. تندیس این همایش به سرکار خانم مهندس پریسا میرزایی مدیریت عامل شرکت نوو نورد دارو تعلق گرفت.