فیلتراسیون آبجو

  • سیستم‌های میکروفیلتراسیونی که نوونورددارو از شرکت سوییسی بوخر تأمین می‌کند، برای تمام انواع خطوط تولید آبجو در تمام اندازه‌ها مناسب است و بهترین نتیجه را در شفافیت و کیفیت آبجو حاصل می‌کند.