نمونه جدول

صنایع آرد، نانوایی و شیرینی و شکلات Acrylaway Asparaginase کاهش میزان  آکریل آمید در انواع اسنک و سایر محصولات
AMG Glucoamylase کاهش زمان پخت
ایجاد تردی و رنگ پوسته مناسب در محصول
GoldCrust Glucoamylase افزایش حجم و بهبود رنگ پوسته در نان
کاهش زمان پخت
افزایش عملکرد مخمر
Fungamyl Alpha amylase استاندارد کردن آرد و اصلاح عدد فالینگ
بهبود ظاهر محصول نهایی
افزایش حجم نان
Gluzyme Mono GOX تقویت شبکه گلوتن
Lipopan Lipase تثبیت خمیر
تقویت ساختار خمیر
Noopazyme Lipase بهبود ظاهر و بافت در انواع پاستا
ایجاد مقاومت در مقابل پخت بیش از حد
جایگزین گلوتن در فرایند تولید پاستا
Novamyl Maltogenic amylase افزایش زمان تازگی نان و به تعویق انداختن بیات شدن
بهبود طعم نان
Sensea Alpha amylase- Lipase ایجاد طعم مطلوب در نان
OptiCake Maltogenic amylase
Lipase
حفظ تازگی و نرمی بافت کیک در زمان ماندگاری
Panzea Xylanase (bacterial) بهبود خصوصیات خمیر
Pentopan Mono BG Xylanase (Fungal) افزایش حجم خمیر
آسانتر کردن کار با خمیر و ایجاد ثبات در بافت آن
ایجاد ظاهری مناسب در محصول نهایی
Shapeit Biscuit Protease ضعیف کردن شبکه گلوتنی و قابلیت بهتر کار کردن با خمیر
کمک به تولید محصولی با بافت، شکل و رنگ یکنواخت
بهبود کار کردن خمیر در ماشین آلات
جایگزین بخشی و یا کل عوامل reducing
Neutrase Protease
صنعت ماء الشعیر Termamyl در مرحله Liquefaction کمک می کند
کمک به افزایش استخراج
کاهش سیکل پخت را کاهش می دهد
کاهش ریسک ایجاد haze را در محصول نهایی
AMG 300 L BrewQ
Ceremix Plus MG
Neutrase 0.8 L BrewQ
Ondea Pro
Ultraflo Max کمک به جداسازیwort و بهبود فیلتراسیون ماءالشعیر
Malturex 2000 L جلوگیری از تشکیل دی استیل در ماء الشعیر و بالا بردن کیفیت محصول
صنایع قند و شکر Termamyl شکستن ساختار نشاسته ایجاد شده در فرایند تولید شکر و بهبود فیلتراسیون و کاهش رسوبات در فرایند تولید
Dextranase شکستن دکستران ایجاد شده در فرایند تولید شکر و افزایش کیفیت فرایند تولید
صنایع لبنی Catazyme
Lactozym کمک به تولید محصولات لبنی کم لاکتوز و بدون لاکتوز
Palatase بهبود طعم در پنیر
کاهش زمان رسیدن پنیر و صرفه جویی در هزینه
Neutrase بهبود طعم در انواع پنیر، اسنک،غذای آماده، سوپ و بیسکویت
Flavourzyme
هیدرولیز پروتئین Alcalase هیدرولیز پروتئین گیاهی و حیوانی
تولید عصاره پروتئینی
بهبود طعم در فرمولاسیون محصولات
Novo-Pro
Protamex
Flavourzyme
Neutrase
Viscozyme L
صنعت آبمیوه Amylase AG XXL تسهیل فرایند fining و فیلتراسیون
Invertase
Pectinex UF استفاده پس از مرحله pressing
کاهش ویسکوزیته و تسهیل فیلتراسیون
Pectinex Ultra Color
Pectinex Ultra SP-L حذف روغن در تولید کنسانتره از مرکبات
Pectinex XXL شفاف کردن آبمیوه مرکبات
صنعت  روغن Alcalase کمک به استخراج روغن موجوددر کنجاله کنجد
Viscozyme L کمک به استخراج روغن موجوددر کنجاله کنجد
Pectinex ultra olio کمک به افزایش روغن گیری از دانه زیتون
Lecitase Ultra صمغ زدایی آنزیمی  روغن های گیاهی
افزایش خاصیت امولسیون کنندگی زرده تخم مرغ و افزایش مقاومت آن به حرارت
Lipozyme RM IM لیپاز تثبیت شده است برای اضافه کردن یا تبادل اسیدهای چرب در روغن
صنعت نشاسته BAN Alpha amylase کمک به جداسازی نشاسته تبدیل نشده در فرایند تولید مالتوز
کاهش ویسکوزینه شریت مالتوز
Termamyl Alpha amylase کمک به تولید مالتودکسترین با DE
ایجاد پایداری در دمای بالا
براحتی غیرفعال می شود
Termamyl Alpha amylase قابل استفاده در مرحله Liquefaction
تسهیل تولید DE های بالا
کمک به تولید بالای دکستروز با به حداقل رساندن محصولات جانبی
کاهش سریع ویسکوزیته به منظور دستیابی به مواد جامد بیشتر
کاهش هزینه در خصوص مصرف مواد شیمیایی، تبادل یونی و مرحله تصفیه
Dextrozyme Glucoamylase
Pullulanase
مورد استفاده در مرحله ساکاریفیکاسیون ( تولید گلوکز و فروکتوز) با سرعت بیشتر و DE بالاتر
کمک به تولید مواد جامد بیشتر
Finizym Lysophospholipase کمک به فیلتراسیون
شفافیت فیلتر را افزایش می دهد
کاهش مصرف filter aid در سیستم
Fungamyl Alpha amylase کمک به تولید مالتوز
Sweetzyme Gluco isomerase کمک به فرایند ایزومریزاسیون
میزان flow rate را افزایش می دهد
Liquozyme Alpha amylase مورد استفاده در مرحله Liquifaction
دستیابی موثر به DE های بالا
افزایش میزان تولید دکستروز و کاهش ویسکوزیته
کاهش تشکیل رنگ در فرایند
Maltogenase Alpha amylase کمک در تولید مالتوز
Promozyme  pullulanase کمک به شکستن شاخه های دکسترین در تولید مالتوز و شربت دکستروز
Shearzyme Xylanase
Cellulase
مورد استفاده در بخشseparation فرایند تولید نشاسته
افزایش راندمان تولید گلوکز با جدا کردن pentosans و نشاسته
افزایش ظرفیت تولید
افزایش میزان خلوص نشاسته با زیاد کردن میزان A-starch
کاهش مصرف آب در سیستم و صرفه جویی در مصرف انرژی
Toruzyme Cyclomaltodextrin
glucanotransferase
کمک به فرایند تولید سایکلودکسترین از نشاسته