فائو: امکان تحقق خودکفایی ایران در تولید گوشت قرمز با کاهش ضایعات

فائو: امکان تحقق خودکفایی ایران در تولید گوشت قرمز با کاهش ضایعات در زنجیره تولید و توزیع

بر اساس بررسی های پروژه‌ی فائو تحت عنوان«ظرفیت سازی برای کاهش ضایعات مواد غذایی در خاورمیانه»، هر ساله حداقل 100 هزار تن از انواع گوشت قرمز در ایران به شکل ضایعات از چرخه ی مصرف خارج می شود که در صورت کاهش آن، این کشور می تواند به سوی خودکفایی در تامین گوشت قرمز گام بردارد.
به گزارش دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در جمهوری اسلامی ایران، بر اساس برآوردهای این سازمان سالانه بیش از 1.3 میلیارد تن (معادل تقریبا یک سوم) تولیدات مواد غذایی و محصولات کشاورزی تولیدی در جهان به شیوه های گوناگون در قالب ضایعات به هدر می رود.

بر اساس این گزارش حدود 450 میلیون تن معادل30 درصد غلات تولیدی، 300 میلیون تن معادل 45 درصد تولیدات میوه و سبزیجات، 50 میلیون تن معادل20 درصد گوشت، لبنیات و دانه های روغنی تولیدی و 20 میلیون تن برابر با 35 درصدماهی تولید شده در گوشه و کنار جهان عملا دورریز شده و از چرخه ی مصرف خارج می شوند.

سرانه متوسط مصرف جهانی گوشت در سال 2015  توسط فائو برابر با 41/3 کیلوگرم در سال محاسبه شد و با روند رو به رشد مصرف پیش بینی می شود تا سال 2030 میزان متوسط مصرف سرانه گوشت در دنیا به حدود 45/3 کیلوگرم در سال برسد.

این در حالی است که سرانه مصرف گوشت در ایران سالانه حدود 35/5 کیلوگرم محاسبه شده که از این مقدار 12/5 کیلوگرم را گوشت قرمز و 23 کیلوگرم را گوشت مرغ تشکیل می دهد.

بر اساس آمار های وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید گوشت قرمز در ایران حدود 950 هزار تن و مقدار تولید گوشت مرغ حدود يك ميليون و 750 هزار تن در سال است که با احتساب واردات حدود 100 هزار تنی گوشت قرمز در سال مقدار کل سبد گوشت قرمز و سفید کشور به حدود دو میلیون و 800 هزار تن می رسد.

اگرچه میزان ضایعات گوشت در ایران کمتر از الگوی کلی ضایعات در جهان است، اما سالانه بیش از 300 هزار تن انواع گوشت قرمز و مرغ در سال در کشور به شکل ضایعات در فرآیند تولید تا مصرف (کشتار و نگهداری، فرآوری و بسته بندی، توزیع و عرضه و در نهایت مصرف) از چرخه ی ارزش خارج می شود.

 در حال حاضر نمایندگی فائو در ایران با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در حال اجرای پروژه ی زیر منطقه ای «ظرفیت سازی برای کاهش ضایعات مواد غذایی خاورمیانه» می باشد که کشورهای ایران، اردن، لبنان و مصر در آن شرکت دارند.

 بر اساس توصیه های فائو اگرچه کاهش ضایعات و هدرروی مواد غذایی نیازمند سرمایه گذاری در ظرفیت سازی و توسعه زنجیره ی ارزش است، اما جلوگیری از اتلاف مواد غذایی می تواند عملا به حفظ منابع طبیعی بیانجامد چراکه در عین بازگرداندن مقادیر قابل توجهی از غذا به زنجیره ی ارزش، از اراضی بیشتر زیر کشت، آب و دیگر نهاده های کشاورزی استفاده نخواهد شد.

( منبع : www.fao.org )